Zarządzanie wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin bezpieczeństwo żywnościSprawozdawca F.Bonanini: Komisja, w ramach kompleksowego przeglądu przepisów obowiązujących w dziedzinie bezpieczeństwa żywności  zatytułowanego „Zdrowsze zwierzęta i rośliny dla bezpieczniejszego łańcucha żywnościowego”, proponuje zastąpienie rozproszonych obecnie mających zastosowanie podstaw prawnych nowymi jednolitymi przepisami finansowymi, zgodnymi z nowymi wieloletnimi ramami finansowymi oraz z Traktatem z Lizbony. Rozporządzenie zaproponowane przez Komisję obejmie wszystkie wydatki na kontrole i wykonanie wszystkich przepisów dotyczących programów zwalczania oraz środków nadzwyczajnych, środków ochrony zdrowia roślin, finansowania kontroli urzędowych, poziomów pozostałości pestycydów w artykułach spożywczych i paszach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, pojawiania się na rynku produktów fitosanitarnych oraz zrównoważonego stosowania pestycydów. Celem proponowanych poprawek jest więc uzupełnienie działań Komisji Europejskiej zmierzających do opracowania horyzontalnego rozporządzenia finansowego, które byłoby jasne, elastyczne i zwięzłe, a jednocześnie poprawa niektórych krytycznych aspektów. Zdaniem sprawozdawcy szczególnie ważne jest poszerzenie kategorii programów mogących ewentualnie korzystać z dofinansowania przez UE. Osiągnięcie tego będzie możliwe dzięki skreśleniu przepisu dotyczącego minimalnej kwoty na dotacje, również z powodu złożonego charakteru i wielkości programów kwalifikujących się do współfinansowania. Równocześnie poszerza się w obrębie poszczególnych rozdziałów rozporządzenia wykaz rodzajów kosztów potencjalnie dopuszczalnych do finansowania, dołączając do nich m.in. także odszkodowania dla hodowców za ubój selektywny i ubój zniszczonych zwierząt, odszkodowania dla producentów roślin za zniszczone rośliny i produkty roślinne, odszkodowania za związane z tym koszty transportu i logistyki, a także za inne środki mające na celu zapobieżenie późniejszemu rozprzestrzenianiu się chorób.