Wymiana poglądów z komisarzem Tonio Borgem na temat mięsa końskiego w łańcuchu dostępu żywności w UE cz.I bezpieczeństwo żywnościT. Borg: Jest to niezwykle delikatny i aktualny temat. W UE jest jeden z najlepszych systemów bezpieczeństwa żywności na świecie, ale oczywiście zdarzają się przypadki takie jak ten. Z zebranych informacji do tej pory wydaje się, że nie wystąpił tu problem z bezpieczeństwem żywności tylko z etykietowaniem. Konina może być mielona z wołowiną pod warunkiem, że informacja o tym znajduje się na etykiecie. Odnośnie tego, który kraj jest tu odpowiedzialny to nie zostało to jeszcze ustalone. Pewne jest natomiast, że każde państwo członkowskie ma obowiązek monitorować jakość produktów sprzedawanych na jego terytorium. Europol koordynuje dochodzenia w sprawie koniny zawartej w mięsie oznaczonym jako wołowe. Wszystkie zainteresowane kraje mają obowiązek się z nim w tej sprawie kontaktować. Aktualnie trwają dwie serie testów w państwach członkowskich, aby zbadać czy etykiety są zgodne z zawartością. Tylko kompletna przejrzystość może przywrócić zaufanie obywateli. Kiedy dochodzi do takich skandali niektórzy mogą wyciągnąć fałszywe wnioski, że system nie działa, ale samo wykrycie tego procederu wskazuje, że wszystko działa. Występują jedynie problemy z wdrożeniem przepisów. Prawo działa, było to jedynie oszustwo, które zostało wykryte i zostaną wyciągnięte w tej sprawie konsekwencje. Warto podkreślić jeszcze raz, że w UE został stworzony najlepszy system bezpieczeństwa i śledzenia żywności na świecie. Trzeba popatrzeć na tę sprawę z odpowiedniej perspektywy, nie potrzebne są tu zmiany legislacyjne. Prawo w tym zakresie działa dobrze, trzeba jedynie poprawić jego egzekwowanie. Odnośnie sankcji to dyrektywa ich nie określa szczegółowo. Mają one być współmierne i odstraszające. To państwa członkowskie muszą zadbać o to by one takie były. Taka kara powinna być przynajmniej równa zyskowi finansowemu wynikającemu z przestępstwa. W najnowszych propozycjach Komisja zamierza stworzyć pewne uprawnienia niezbędne do ustanowienia nowych wymogów kontroli, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i przetwarzania żywności. Jest coraz więcej państw, które chcą etykietowania pod względem kraju pochodzenia. Komisja wezwała państwa członkowskie do przeprowadzenia kontroli zgodności etykietowania w stosunku do zawartości produktów. 1% kontroli wykazało błędy w etykietowaniu. Ważne jest wyciągnięcie wniosków z tego wydarzenia. Komisji bardzo zależy na przywróceniu zaufania obywateli.