Wymiana poglądów z komisarzem Tonio Borgem na temat mięsa końskiego w łańcuchu dostępu żywności w UE cz.III bezpieczeństwo żywnościT. Borg: Unia Europejska rzeczywiście ma najlepszy system bezpieczeństwa żywności, ale nie można spocząć na laurach. W tej kwestii na pewno nie jest to problem przepisów. Przepisy są dobre, problemem jest wdrażanie. Komisja nie może udzielić gwarancji, że nie dojdzie już do takiego zdarzenia, do momentu, kiedy istnieją firmy, które będą chciały łamać prawo. Trzeba im to utrudniać, ale gwarancja jest niemożliwa. Nie można szukać dziury w całym. Było to rozmyślne oszustwo w celu finansowym. Konina jest tańsza, więc oszuści chcieli się wzbogacić koszem konsumentów. Państwa członkowskie powinny zapewnić zdolności administracyjne, aby wdrażać przepisy w terenie. To państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrażanie a nie Komisja. Jeżeli nie stosują się one do przepisów unijnych to Komisja może podać to do Trybunału, ale Komisja nie jest odpowiedzialna za wdrażanie. W prawie Unii Europejskiej jest opisane, że powinny być prowadzone wyrywkowe kontrole jakości oraz etykietowania. Te kontrole odbywają się na każdym etapie łańcucha transportu żywności.

P. Ayuso: Nie jest to problem złych przepisów. Trzeba zwiększyć kontrole. Powinny zostań nałożone normy sankcji, żeby taki proceder nie był opłacalny.

C. Schaldemose: Jeżeli konsumenci nie mogą ufać rykowi wewnętrznemu to staje on pod znakiem zapytania. Czy można ufać etykietowaniu w innych dziedzinach? Jeżeli były błędy w kwestii mięsa to może jest też więcej błędów odnośnie etykietowania.

M. Ulvskog: Nie chodzi tu o koninę tylko o zaufanie. Całe mięso powinno być oznaczane pod kątem miejsca pochodzenia. Obywatele muszą polegać na systemie kontroli i etykietowania.

M. Paulsen: Trzeba zdać sobie sprawę, że żywność to coś więcej niż tylko sposób odżywania się. Trzeba uważać jaką żywność dajemy naszym dzieciom. Konsument jest zmuszony, żeby polegać na informacjach na etykietach i trzeba mu zapewnić bezpieczeństwo w tym zakresie. Potrzebna jest lepsza kontrola.