Wymiana poglądów z komisarzem Tonio Borgem na temat mięsa końskiego w łańcuchu dostępu żywności w UE cz.II bezpieczeństwo żywnościL. McAvan: Zostało wspomniane, że system bezpieczeństwa żywnościowego nie wymaga zmiany, ale czy wiadomo jest, ile odbywa się doraźnych inspekcji w UE? Jak długo sprzedawano koninę jako wołowinę? Potrzebny jest nowy system kontroli i znakowania.

R. Seeber: Nastąpiła wielka strata w zakresie utraty zaufania konsumentów. Trzeba wyciągnąć właściwe wnioski i sprawdzić cały łańcuch kontroli funkcjonujący w Europie. Powinno się przedstawić pewne zapisy, aby kontrole żywności stały się bardziej powszechne. Trzeba zagwarantować przejrzystość konsumentom.

C. Lepage: Obecne akty prawne powinny zostać jeszcze usprawnione. Trzeba zadbać, aby przepisy były egzekwowane. Nie można wszystkiego zwalać na przestępców. Wydaje się, że prawodawstwo w tym zakresie powinno zostać zmienione lub lekko poprawione.

B. Staes: Było to oszustwo w stosunku do konsumenta. Ile inspekcji w ogóle się prowadzi i ile inspektorów jest w przemyśle przetwórczym Unii Europejskiej? Czy Komisja jest pewna, że nie ma żadnego problemu z ochroną żywności?

A. Rosbach: Chodzi tu o problem moralny, zaufania. Problemem jest to, że mięso jest transportowane z kraju do kraju i gdzieś po drodze pojawia się fałszywa etykieta. Jak UE może zagwarantować, by wszystkie państwa członkowskie trzymały się odpowiednich zasad?

A. Sousa: Zostało wspomniane, że istniejące ustawodawstwo jest wystarczające. Czy nie powinno się prowadzić jakiegoś centralnego rejestru na poziome europejskim? Dotyczyłoby to kwestii zdrowotnych zwierząt, tak aby zwierzęta, które były leczone środkami weterynaryjnymi, nie mogły być wprowadzone do łańcucha żywności.