Urzędowe kontrole na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego” organizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) cz.VII bezpieczeństwo żywnościWiększa przejrzystość na rzecz większego zaufania.

Ruth Veale, BEUC – Europejska Organizacja Konsumentów: Zaufanie konsumentów do łańcucha pokarmowego jest nieustannie podważana. Konsument zaskakiwany jest przez skandale w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności. Przegląd przepisów kontroli urzędowych stanowi okazję do ich wzmocnienia, aby odzyskać i utrzymać zaufanie konsumenta. Jest oczywiste, że bez zapowiedzi, niezależna kontrola jest niezbędna do zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Jest również oczywiste, że istnieje realne zapotrzebowanie na skuteczne, ukierunkowane kontrole, które są egzekwowane przez łańcuch dostaw żywności. Wreszcie, istotne jest, że środki finansowe z zapobiegania oszustwom żywnościowym szły na kary dla tych, którzy są gotowi do podjęcia ryzyka i że potrzebne jest spójne podejście państw członkowskich do dokonania kontroli, raportowania i kar. To byłyby korzyści nie tylko dla konsumentów, ale również dla samego przemysłu spożywczego.

H. Schnellhardt: Bardzo istotnym aspektem jest informowanie opinii publicznej. Bardzo wiele powiedziano na ten temat, pojawia się prawie cały wachlarz poglądów. Czy stowarzyszenia konsumenckie powinny być finansowane przez poszczególne przedsiębiorstwa? Trzeba osobno rozstrzygać nieprzestrzeganie i oszustwa. Może być to problematyczne w praktyce.

L.McAvan: Waga niezapowiedzianych kontroli, częstotliwość tych kontroli powinna być większa.

B.Reimers: Co się dzieje w przypadku małych czy dużych przedsiębiorstw, jak bardzo ingeruje taka kontrola w proces pracy i jakie powstają pośrednie koszty z takiej kontroli?

Davide Calderone: Różnice pomiędzy nadużyciem a nie dostosowaniem się do zasad istnieje specjalny system wczesnego informowania odpowiednich organów kontrolnych, w sytuacji w której jest potencjalne niebezpieczeństwo związane z ewentualnym pojawieniem się na rynku produktu który nie powinien się na nim znaleźć. Wśród naszych partnerów mamy małe i średnie przedsiębiorstwa jednakże jest świadomość tego, że wyłączenia, które są tutaj proponowane nie są właściwe. Nie chodzi o to aby pozwolić pewnym operatorom na organizację czy też korzystanie z systemów kontroli bez płacenia ani grosza. Ostatecznie, kontrole powinny być opłacane przez duże firmy, które powinny uczestniczyć w kosztach kontroli dla całej branży.

Massimo Biloni: W kwestii kosztów kontroli prawdą jest to iż słyszy się często, że koszty są proporcjonalne do wolumenu nasion, które są produkowane. W kwestii małych i średnich przedsiębiorstw jest to bardzo trudne. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie były zbytnio obciążone kosztami.

Luc Peeters: Trzeba informować konsumentów w kwestii tego co dotyczy zdrowia. Mówi się o wysyłaniu do gospodarstw kontroli ale nikt nie mówi o tym jak informacje z nich przekazywać rolnikom. Koszty kontroli są i będą zależne od rodzaju kontroli (kontrola dokumentów, kontrola procesu produkcji). Kontrole powinny być dostosowane do pór roku (plony).