Urzędowe kontrole na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego” organizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) cz.IV bezpieczeństwo żywnościUrzędowe kontrole zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii – nowości

dr Loic Evain, sous-directeur des affaires sanitaires européennes et internationales, Direction Générale de l’alimentation, francuskie Ministerstwo Rolnictwa, Francja: Unia jest pierwszym importerem żywności i pasz na świecie (85 miliardów euro w okresie 2007-2009). Bardzo ważne jest to aby kontrolować produkty, które wjeżdżają do Unii Europejskiej, aby zagwarantować, że wszystko to co jest wprowadzane z punktu widzenia zdrowia człowieka, zwierząt, roślin a także w kontekście ochrony środowiska, było kontrolowane.

Cele kontroli podzielone są na 4 filary:
1. produkty odzwierzęce,
2. produkty roślinne,
3. produkty związane z roślinami nie tylko do spożycia
4. oraz materiały do reprodukcji.

W tym kontekście Komisja przed każdą decyzją o imporcie analizuje pochodzenie danego produktu, tworzy listę krajów trzecich z którymi współpracuje, które mogą lub nie mogą eksportować do Unii Europejskiej. W momencie kiedy produkty znajdują się granicy podlegają konkretnej kontroli dokumentów, czyli certyfikatów, które stanowią gwarancję kraju pochodzenia i bezpieczeństwa żywności. Dane produkty przechodzą oczywiście też kontrole tożsamości oraz podlegają kontroli fizycznej.