Urzędowe kontrole na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego” organizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) cz.I bezpieczeństwo żywnościSprawzdawczyni komisji opiniodawczej AGRI Britta Reimers: Prowadzone przez Komisję szczegółowe audyty na miejscu oraz ogólne audyty kontrolne obejmujące wszystkie sektory i koncentrujące się na przyczynach braku zgodności mają szczególne znaczenie dla określenia niedoskonałości, które należy wyeliminować oraz zapewnienie podjęcia działań naprawczych.

Deividas Kliucinskas, zastępca przewodniczącego Grupy Roboczej Rady ds. Urzędowych Kontroli, przedstawiciel litewskiej prezydencji: Kontrole urzędowe są niesłychanie ważnym tematem. Jesteśmy świadkami świetnego konstruktywnego dialogu. Przepisami na temat kontroli objętych jest wiele sektorów. Sektor rolno-spożywczy jest drugim najważniejszym sektorem ze względu na bardzo wysoki obrót. Produkty pochodzące z rolnictwa były najbezpieczniejsze i dlatego potrzeba odpowiedniego ustawodawstwa. Należy uprościć i sformalizować przepisy.

Tonio Borg, komisarz UE ds. zdrowia: Urzędowe kontrole są bardzo ważną kwestią, jeśli istotne jest aby reputacja Unii Europejskiej została zachowana jako najbardziej rygorystyczna w kwestii dotyczących bezpieczeństwa żywności. Nowe przepisy są w tej chwili w rożnych sektorach, które obejmują łańcuch żywnościowy. Bardzo ważne jest aby kontrolom towarzyszyły audyty przeprowadzane również przez ekspertów Komisji Europejskiej. Trzeba zwrócić uwagę na problem oszustw żywnościowych. Koordynowany plan kontroli jest bardzo ważnym aspektem pakietu kontrolnego. Nie można pozwolić sobie na żadne cięcia jeśli chodzi o potencjał państw członkowskich, który jest potrzebny do wprowadzania ważnych kontroli.