Sprawiedliwe wynagrodzenie dla rolników: Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie. bezpieczeństwo żywnościSprawiedliwe wynagrodzenie dla rolników: Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie.

Obecnym problemem jest coraz większy monopol supermarketów, przez co rolnicy mają kłopoty ze sprzedażą swoich upraw. Supermarkety są zagrożeniem zarówno dla małych jak i średnich gospodarstw. Sprawozdawca porusza również zagadnienia dotyczące lepszej współpracy międzysektorowej oraz o ujednoliceniu umów.

Kriton Arsenis

- Jaka będzie wyglądała pozycja rolników pod względem zapewnienia im minimalnej płacy, bo jest to kluczowy aspekt jeśli chodzi o wspólny element polityki rolnej?

- Jak będzie wyglądało bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy ekologicznej? Zdaniem socjalistów trzeba skrócić łańcuch dostaw żywności.

- Trzeba wyjaśnić kwestie konkurencyjności europejskiej żywności. Korzystanie z produktów i składników lokalnych ogranicza zanieczyszczenia, a zarazem skraca cały łańcuch dostaw. Paradoksem jest wycena mleka, która jest dwukrotnie tańsza od wody. Joäo Ferreira

- W wielu regionach europejskich napotyka się na problemy z bezpieczeństwem żywności.

Jaka jest przyczyna tego problemu?

Produkcja żywności jest ważną sprawą, dlatego też nie można jej poddawać fluktuacjom światowym. Nie wystarczy tylko wspominać o tym, ale wprowadzać odpowiednie metody, które zaczną przynosić korzyści rolnikom i ograniczą monopol supermarketów. W tym temacie są dwie główne kwestie: regulacja rynku oraz różnice cenowe Regulacje rynku (preferencje cenowe) – przywóz produktów zza Unii Europejskiej, które są w wielu sytuacjach o wiele tańsze. Proponowane jest ustalenie sprawiedliwej ceny dla producentów. Ceny powinny być przystosowane adekwatnie do możliwości. Ceny dla konsumentów i rolników powinny się różnić, wtedy też zmniejszy się dysonans między pośrednikami.

Dagmar Roth-Behrendt

Warto wprowadzić odpowiednie wymogi dotyczące zdrowej żywności, bo jesteśmy za nie współodpowiedzialni. Dotyczy to również cen. Nie można sugerować się tylko kwotami proponowanymi przez supermarkety, ale także przez rolników, by móc zapewnić im odpowiedni poziom życia.

János Áder

Z jednej strony Europa ma surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, a z drugiej strony dopuszcza się, aby na rynku pojawiły się produkty nie odpowiadające tym regulacjom.