Pytanie ustne nr 2011/02 zadane przez Corinne Lepage, Antonyię Parvanową o Giommarię Uggiasa, w sprawie aspartamu. bezpieczeństwo żywnościPytanie ustne nr 2011/02 zadane przez Corinne Lepage, Antonyię Parvanową o Giommarię Uggiasa, w sprawie aspartamu.

DG SANCO Aspartam jest sztucznym środkiem słodzącym wykorzystywanym m. in. w napojach niskokalorycznych. Pierwsze badania zostały przeprowadzone w roku 1984 i za każdym razem potwierdzano bezpieczeństwo stosowania. Wszystkie dodatki do żywności, zanim dopuszczone zostaną do spożycia, podlegają badaniom prowadzonym przez Europejska Agencje bezpieczeństwa żywności. Ostatni raz potwierdzono bezpieczeństwo stosowania tej substancji w 2009 roku i nie potrzeba było zmian w statusie. EFSA, 28 lutego 2011, wydała oświadczenie o niedopuszczaniu pod wątpliwość wcześniejszych badań, związanych z bezpieczeństwem stosowania aspartamu. Należy przeprowadzić analizę metanolu, który jest produktem metabolizmu aspartamu.

Lepage Corrine Dzienna dawka GDA została opracowana na podstawie badań z 1970 roku, w oparciu o pracę sektora, w którym nie stosowano dobrych praktyk. Powstała w USA gdzie teraz jest kwestionowana. Kwestia jest odległa w czasie i nigdy nie doszło do ponownej oceny. Jedno z badan przedstawia ryzyko dla kobiet w ciąży i samego płodu. Należy poinformować kobiety ciężarne o nie spożywaniu zbyt dużych ilości aspartamu. Nie ma żadnych informacji dotyczących dziennej dawki spożycia aspartamu, szczególnie dla kobiet ciężarnych. Byłoby to rozsądne wykorzystanie zasady ostrożności. Konieczna jest ponowna ocena bezpieczeństwa stosowania aspartamu..

DG SANCO Zasada ostrożności jest trudna do oparcia na samej hipotezie. Etykietowanie i ostrzeganie jest sprawą pierwszorzędną. Ponowna ocena została przeprowadzona i wzięła pod uwagę wszystkie nowe dostępne elementy.

Jorgensen Dan Producenci wprowadzający nowe produkty na rynek muszą udowodnić brak szkodliwych efektów dla konsumentów. Ciężar dowodowy musi spoczywać na producentach.