Pytanie ustne nr 2010/07. które złożyli Jill Evans/Linda McAvan/ Horst Schnellhardt, dotyczące kontroli mięsa bezpieczeństwo żywnościKomisja
Posłowie otrzymali odpowiedzi na postawione pytania. Komisja wykazuje, że są jeszcze pewne niedociągnięcia w tej legislacji. W temacie niezależności inspektorów, komisja podziela zdanie krajów, które są za niezależnością ubojni. Zatrudnianie pracowników, nie może spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa żywności. Komisja nie chce narazić na niebezpieczeństwo dobrostanu ludzi i zwierząt.

Van Dalan Peter
Kontrola żywności w przedsiębiorstwach odsuwana jest na dalszy plan. Obecnie kontrole mięsa odbywają się co 3 lata, a powinny być znacznie częściej. Należy prosić Komisję, aby przypomniała wytyczne konkretnych kontrolom. Poprawa kontroli mięsa musi być wprowadzona dla bezpieczeństwa. Badania, które są obecnie przeprowadzane, nie posiadają żadnego wskaźnika dotyczącego stanu zdrowia zwierzęcia. Prace dotyczące kontroli mięsa powinny zabezpieczyć zdrowie konsumentów.
Jeżeli Parlament Europejski zacznie poruszać temat dotyczący eksportu mięsa z państw trzecich, to warto zastanowić się nad przełożeniem tych prac.

Wypowiadali się: Linda McAvan, Nick Griffin, Christa Klass, Horst Schnellhardt

Parlament Europejski chce zachować standardy na odpowiednim poziomie. Kontrola niezależna/prywatna nie musi być gorsza niż kontrola państwowa.

Komisja
Trzeba wykorzystywać zarówno konsultantów prywatnych jak i państwowych. Przewidywany czas zakończenia prac to 2011- 2012. Kontrole – zwykłe kontrole odbywają się codziennie. Kontrole 3 letnie obowiązują instytucje, które nie są ubojniami. Koszty – trzeba znaleźć równowagę miedzy kosztem inspekcji, a opłatami. Opłaty za inspekcje naliczane są oficjalnie za długość trwania danej inspekcji oraz zarobku weterynarza. Jeśli chodzi o kwestie związaną z różnicą opłat w danym kraju, to zależy to od wcześniejszych ustaleń. W Niemczech można wyznaczyć własne opłaty, dlatego opłaty różnią w jednym kraju członkowskim. Różnica wacha się nawet o 50%. Istnieją również duże rozbieżność miedzy rożnymi krajami.