Przepisy UE dotyczące przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) oraz związanych z nimi kontroli pasz i żywności - wdrażanie i perspektywy cz.I bezpieczeństwo żywnościSprawozdawca : Dagmar Roth-Behrendt: Mapa drogowa KE odnośnie zwalczania TSE jest dobrym dokumentem. TSE to choroba mózgu bydła, kóz, owiec. System nadzoru i testów UE działa dobrze. Testy na BSE w UE są skuteczne. Ważne jest ustalenie ryzyka stosowania materiału żywieniowego u zwierząt. Trzeba określić zasady zachowania przy zarażonych stadach. Przy kontrolach BSE powinno się zwiększyć granice testów do 72 miesięcy. Niezbędne jest wprowadzenie rocznych kontroli BSE. Ważna jest analiza wyników i aktualizacji rocznych programów. Należy podnieść granice wiekową przy przeprowadzaniu kontroli zwierząt na BSE, TSE. Powinno się przeprowadzić kontrole zakazu przetwarzania skontaminowanego mięsa na pasze (białka zwierzęcego – trzoda chlewna, drób). Należy wprowadzić zakaz wykorzystania paszy pochodzenia zwierzęcego dla zwierząt odżywiających się paszą roślinną. Konieczne jest wprowadzanie zasad odpowiedniego oznakowania paszy. Występuje deficyt białka dla zwierząt mięsożernych. Soja genetycznie modyfikowana może zmniejszyć deficyt białka zwierzęcego. Dalsze wykorzystanie mączki zwierzęcej, w odpowiednich warunkach, dla zwierząt wszystkożernych. Ważne jest wprowadzenie surowych zasad pozyskiwania mączki mięsnej (metoda ciśnieniowo-termiczna). Należy wprowadzić zakaz przetwarzania mięsa międzygatunkowego (kanibalizmu). Mączka może być produkowana z trzody chlewnej i drobiu lecz należy podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa. Konieczne jest rozdzielenie drogi transportu i produkcji. Należy zabronić utylizacji dla wykorzystania na karmy zwierzęce (np. psów). Bardzo ważne jest prowadzenie badań dotyczących odporności, testów BSE przeprowadzanych na zwierzętach żywych i przed ubojem. Istotne jest bezpieczeństwo żywności i paszy. Niska jakość testów w państwach członkowskich. Konieczne są oficjalne kontrole. Mięso oddzielane mechanicznie to dobry pomysł, wykorzystywany m.in. do produkcji tanich produktów. Wartości graniczne, odnośnie dioksyn w mączce rybnej, są zbyt wysokie. Wykorzystanie białek zwierzęcych, w instalacjach biogazu, musi podlegać odpowiedniej kontroli, przestrzegać norm higieny. Należy odrzucić propozycje KE w sprawie uboju stad.

Schnellhardt Horst W UE zauważalny jest spadek chorób. Pozytywne wyniki powinny przełożyć się na uregulowania prawne. Należy znieść surowe uregulowania prawne, które są już niepotrzebne. Koszty nie są wykładnikiem ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Istotne jest finansowania badań. Przeżuwacze nie mogą otrzymywać paszy pochodzenia zwierzęcego. Konieczne jest wyłączenie kanibalizmu. Związane jest to z wymogami psychologicznymi i fizjologicznego bydła. Należy wprowadzić to do uregulowań prawnych. Ubój stad nie jest konieczny. Niezbędna jest zmiana pułapów granicznych dioksyn. Są zbyt surowe.

Paulsen Marit W UE jest deficyt białka zwierzęcego. Zakazanie stosowania kanibalizmu, krążenia pokarmu wewnątrzgatunkowego. Niezbędne jest prowadzenie odpowiednich inspekcji na końcu łańcucha pokarmowego. Należy określić w jaki sposób odbywają się kontrole. Istotne są inspekcje bezpieczeństwa żywności, w terenie, w państwach członkowskich. Konieczne jest poparcie kluczowych punktów. W UE obywatele wyrzucają mnóstwo dobrej żywności tj. 50 kg rocznie przez osobę. Trzeba odejść od mechanicznego oddzielania mięsa od kości. W Europie jest mnóstwo zdrowego mięsa.