Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności cz III bezpieczeństwo żywnościPrzekazywanie konsumentom informacji na temat żywności cz III

Davies Chris

Konieczne jest rozwiązanie kwestii problematycznych takich jak:

- definicji określającej widoczną stronę opakowania,

- wartość energetyczną, zawartość soli i cukru na przedniej stronie,

- kraj pochodzenia dla mięsa i ryb przetworzonych,

- pochodzenie składników,

Niezbędne są jasne oznaczenia i uregulowanie informacji przekazywanych konsumentom. Tłuszcze przetworzone są zbyt niebezpieczne żeby nie były uwzględnione. Dobrą informacją dla klienta ilość spożycia danego środka/substancji na dobę.

Mairead McGuinness Istotna jest przednia strona produktu dla szybkiego zweryfikowania przez klienta. Konsumentów interesuje pochodzenia mięsa. Produkty mrożone powinny mięć datę przydatności i kraj pochodzenia. Bezpieczeństwo żywności jest niezmiernie ważne.

Eichout Bas Konieczne jest zdefiniowanie najważniejszych kwestii. Oznakowanie tłuszczy musi być obowiązkowe. Należy zdefiniować przednią stronę i kraj pochodzenia.

Leppage Corinne Konieczne jest oznakowanie miejsca pochodzenia produktu. Niezbędne są zalecenia dotyczące kobiet ciężarnych oraz informacje o substancjach powodujących uczulenie. Stanowisko w sprawie 100ml/100gr jest nie do przyjęcia. Rossi Oreste Niezbędna jest informacja o substancjach alergennych. Należy oznaczyć wartość energetyczną dla porcji produktu a nie na 100gr/100ml. Nie możliwe jest zamieszczenie daty mrożenia na produktach złożonych z różnych składników. Konieczne jest zgłoszenie ulepszeń i poprawek do tekstu, który jest pogorszeniem sytuacji jak w pierwszym czytaniu.

Riese Frédérique Obowiązkowa musi być informacja o kwasach tłuszczowych trans. Trzeba odróżnić składniki naturalne od sztucznych. Podstawową kwestią jest pochodzenie produktu. Konieczne jest promowanie produktów regionalnych, zdrowych. Ważna jest informacja o braku składników podstawowych.

Westlund Asa Należy wprowadzić zakaz stosowania tłuszczów trans. Powinna być możliwość wykluczenia tego typu produktów przez konsumentów. Konsumenci muszą być dobrze informowani o produktach, które chcą nabyć.

Tabajdi Csaba Sándor Niezbędna jest harmonizacja przepisów prawnych. Konieczne są informacje na temat produktów przetworzonych. W sprawozdaniu nie ma odniesienia do pakietu jakościowego. Produkty zawierające alkohol muszą zawierać informacje o zawartości energetycznej. Klienci opowiadają się za systemem tzw. ”sygnalizacji świetlnej”.

Roth-Behrendt Dagmar Określenie wielkości porcji i kraju pochodzenia musi być czytelne dla klienta i obowiązkowe dla wszystkich produktów. Należy chronić konsumentów a nie producentów produktów.

Gardini Elisabetta Konsument musi być w pełni informowany o składzie, pochodzeniu i właściwościach produktu. Czytelność zależy od wielu czynników m. in. wielkość czcionki, tło. Niezbędne są dane informacyjne dotyczące substancji alergennych w produkcie.

Schnellhardt Horst Niezbędne jest uzyskanie wspólnego stanowiska z Radą. Trzeba uwzględnić wiele elementów, które mają wpływ na czytelność produktu przez klienta. Regionalizacja produktów nie może być twardym zobowiązaniem. Konieczne jest prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie nadwagi u obywateli i polepszenie zdrowia.

Hibner Jolanta Informacja dla klienta powinna być pełna, rzetelna i prosta. Czytelność informacji na opakowaniu jest związana z wielkością i czcionką ale również tłem. Należy podkreślić, ze kontrast na którym znajduje się informacja musi być czytelny. Konieczne jest jak najlepsze informowanie klienta. Informacja o kraju pochodzenia jest istotna. Konieczny jest kompromis w sprawie kaloryczności.

Fjellener Christofer Wartość odżywcza napojów zawierających alkohol jest nieistotna. Informacja o kraju pochodzenia produktu może wpłynąć na ograniczenie handlu na podstawie uprzedzeń konsumentów. Forma prezentacji informacji musi skłaniać klienta do aktywnego podjęcie decyzji. Nie należy kłaść zbyt dużego nacisku na zamieszczanie wszystkich informacji na przedzie produktu.

Vergnaud Bernadette Zamieszczane informacje na produkcie powinny być przejrzyste. Konieczne jest przywrócenie zaufania konsumentów. Niezbędna jest waloryzacja regionów i promocja zdrowej żywności. Trzeba wprowadzić zakaz stosowania tłuszczy trans. Priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowia publicznego. Ważna jest informowanie klienta o wartości energetycznej porcji. Należy działać w sposób klarowny, prosty i maksymalnie przejrzysty.

McAvan Linda Spożycie alkoholu w UE jest duże, szczególnie wśród młodzieży, powinno się informować klientów o wartości energetycznej napojów zawierających alkohol.

DG SANCO Niezbędna jest odpowiednia czytelność i widoczność informacji na produkcie. Jest to kluczowa kwestia dla zrozumienia ze strony konsumentów. Konsumenci muszą przeczytać informacje na produkcie w sposób łatwy. Konsumenci musza być informowani o składzie napojów zawierających alkohol. Ryby, owoce, warzywa powinny być oznakowane pod kątem pochodzenia. Ważna jest poprawa definicji produktów zawierających alkohol. Należy informować o substancjach alergennych. Na widocznej stronie opakowania powinno znajdować się 5-8 informacji podstawowych. Etykietowanie musi informować klienta o produkcie i pozwolić mu na szybkie porównanie z innymi konkurencyjnymi produktami. Wartość porównywalna to 100ml a nie jedna porcja.