Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności cz II bezpieczeństwo żywnościPrzekazywanie konsumentom informacji na temat żywności cz II

Ch. Fjellner - Uprościć informacje dla producentów, aby nie były mylące.  Przedstawiciel Komisji Europejskiej – Należy umieszczać informacje o  składnikach produktu z przodu opakowania Według KE z przodu opakowania  powinno być umieszczanych sześć głównych kategorii produktów. Trzeba rozwiązać  kwestię wielkości czcionki. GDA i system sygnalizacji świetlnej są sobie  przeciwstawne. Cel projektu – proste i czytelne oznaczenia, prawdziwa i  porównywalna informacja. Należy pozwolić konsumentowi na wybór.

R. Sommer - GDA podobne do sygnalizacji świetlnej. GDA proponuje  zostawić, ale nie narzucać. Nie jest za tym, żeby każdy kraj miało inne oznakowania,  ale inne branże tak.   Przedstawiciel Rady Europejskiej – Umieścić informacje w jednym miejscu  na opakowaniu. Należy podawać informacje o składnikach w 100 mililitrach czy 100  gramach.  ITRE – jest komisją właściwą, ENVI – komisją opiniodawczą

sprawozdawca: Sommer Renate

W projekcie nie zostały uwzględnione szczegóły. Tekst jest ogólny, obejmujący wiele sytuacji. Występuje problem z definicjami.

Poprawki dotyczące definicji:

- informacje na opakowaniu muszą być widoczne,

- widoczna strona opakowania to ta gdzie znajduje się logo marki,

- czytelność – dodatkowe reguły, definicja,

- data przydatności do spożycia

Na produktach należy zabronić:

- reklamowania produktu w związku z brakiem substancji czy składników odżywczych,

- promowania mniejszej ilości tłuszczów,

.- towarów imitujących,

- używania słowa imitat.

Niezbędne są czytelne oznaczenia na widocznej stronie produktu. Należy wprowadzić datę zamrożenia. Ważny jest aspekt czytelności produktu – wielkość produktu. Wartość energetyczna powinna być oznaczona w formie tabeli. Kilokalorie (kcal) czcionką pogrubioną, kilodżul (kJ) w nawiasie na 100 gr lub 100 ml produktu. Konieczna jest informacja na temat oceny oddziaływania produktu na organizm. Ważne jest oznakowanie mięsa. Na przedniej stronie powinna znajdować się wartość energetyczna w kcal i kJ na 100gr lub 100ml. Na tylniej tabela wartości energetycznej. Dzienne zalecane dawki spożycia powinny być wprowadzane dobrowolnie. Konieczna jest informacja na temat alergenów na produktach z opakowaniem i bez tzn. produkty jednodniowe, świeże. Każdy produkt, który kupujemy musi posiadać informacje o alergenach. Niezbędna jest możliwość porównania produktów przy zakupie. Należy zakazać reklamy produktu składnika, którego i tak nie ma (np. brak tłuszczu). Obowiązkowe wprowadzenie kraju pochodzenia to ograniczenie handlu na wspólnym rynku. Należy wprowadzić jasną definicje napojów alkoholowych. Niezbędne jest oznakowanie napojów mieszanych. To wszystko wpływa znacząco na bezpieczeństwo żywności.