Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nim cz.II bezpieczeństwo żywnościC.Lepage: Kryzysy żywnościowe w wyniku fałszerstw są bardzo niebezpieczne. Fałszowania  żywnościowe mogą być związane z dumpingiem cenowym. Etykietowanie na temat tego skąd  pochodzi żywność jest bardzo potrzebną sprawą. Żaden importowany produkt nie może  pojawić się bez bardzo dokładnej kontroli. Należy zawsze stawiać na jakość i tym zbudować  zaufanie konsumentów.

J.Gerling: Bardzo dobre sprawozdanie, trzymające się meritum sprawy. Potrzeba  konkretnych aktów legislacyjnych. Należy ustalić definicję oszustwa żywnościowego.  Powinno się przyjąć wartości progowe do kontroli żywności. Potrzeba lepszego szkolenia  kontrolerów w kwestii oszustw żywnościowych. Bezpieczeństwo żywności jest bezwzględnie  najważniejsze.

P.Ayuso: Znakomity dokument przygotowany przez sprawozdawczynie. Potrzeba definicji  oszustwa żywnościowego. Należy zastanowić się dlaczego dochodzi do tego rodzaju nadużyć,  czy jest wymiar tylko finansowy. Wyśledzenie tych oszustw jest bardzo trudne. Potrzeba  lepszych systemów kontrolnych.

Komisja: Oszustwa żywnościowe są bardzo niebezpieczne dla zdrowia konsumentów. Dobre  egzekwowanie przepisów i współpraca są kluczem do rozwiązania tego problemu. Należy  mówić sankcjach, które powinny być bardziej zniechęcające. Lepsza praca wywiadowcza jest  w tej kwestii kluczowa. Potrzeba doświadczenia technicznego, naukowego, akademickiego  by jak najszybciej identyfikować przypadki oszustw. Należy skupić się nad lepszą  harmonizacją definicji oszustw żywnościowych względem prawa.