Konina w unijnym łańcuchu dostaw żywności cz.II bezpieczeństwo żywnościK. T. Liotard: Konsument musi wiedzieć, co znajduje się w jego jedzeniu. Trzeba karać państwa członkowskie, które nie trzymają się przepisów.

F. Grossetete: Jest to z pewnością oszustwo na żywności przetworzonej. W jaki sposób można poprawić ścieżkę kontroli żywności przetworzonej?

A. Westlund: Jak Komisja chce wzmocnić kontrolę w państwach członkowskich w dłuższym okresie, aby zagwarantować, że będą przestrzegane przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywości i jakie kary mogą być wprowadzone, aby się to nie powtarzało?

P. Ayuso: W tym przypadku kara powinna być proporcjonalna w stosunku do zysków wynikających z tego oszustwa.

M. McGuinnes: Nie powinno się skupiać na etykietowaniu. Trzeba skoncentrować się na kontroli. Potrzebne jest odpowiednie śledzenie tego rodzaju mięsa.

C. Klass: Kluczem do sprawy nie są nowe przepisy, bo jest ich już wystarczająco dużo. Trzeba tylko kontrolować ich przestrzeganie i karać boleśnie za ich naruszanie.

G. Pargneaux: Ten skandal pokazuje, że potrzeba jest więcej Europy. Gdyby państwa członkowskie nie odmówiły odpowiedniego etykietowania produktów to najprawdopodobniej by do tego nie doszło.

B. Reimers: Jak Komisja chce poprawić sytuację kontroli żywności? Czy będą prowadzone badania DNA, aby wywołać większy nacisk w przyszłości na kontrolę mięsa?

J. A. Merkies: Co jest problemem w tej sprawie przepisy czy kontrola? Występują różnice, jeżeli chodzi o jakość kontroli krajowych. Jakość żywności powinna być kwestią priorytetową.
A. Zanoni: Trzeba przyspieszyć działania unijne i nie doprowadzić do takich sytuacji w przyszłości.