Dioksyny Bezpieczeństwo żywnościDioksyny to problem dotykający konsumentów oraz hodowców bydła. Należy stworzyć instrumenty, które pozwolą na unikanie takich skandali w przyszłości. Istotne jest zagwarantowanie ochrony zdrowia naszych konsumentów. Musimy stworzyć system bezpiecznej żywności.

Badania mięsa - zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Badania mięsa – zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Współpraca miedzy organami weterynaryjnymi państw członkowskich na szczeblu europejskim musi być sprawna i wzmacniana. Należy oddzielać różne rodzaje tłuszczu na etapie produkcji, gdyż wtedy może dojść do zatrucia dioksynami. Ważny jest nowy system monitoringu produkcji jak i stworzenie nowej bazy danych. Należy wprowadzić obowiązek sprawozdawczości producentów. W odniesieniu do importu z państwach trzecich trzeba zagwarantować takie same standardy bezpieczeństwa jak w UE.