Deficyt białka w UE: jak rozwiązać od dawna istniejący problem? bezpieczeństwo żywnościDeficyt białka w UE: jak rozwiązać od dawna istniejący problem?

Sprawozdawca Csaba Sándor Tabajdi

Produkty z kukurydzy i soi mają wysoką zawartość białka. Produkty z tych roślin przyczyniają się do obniżenia gazów cieplarnianych. W dalszym ciągu istnieje problem związany z produkcją pasz dla zwierząt. Pasza powinna zawierać w mniejszym stopniu zawartość roślin modyfikowanych genetycznie. W ramach wspólnej polityki rolnej, warto kontrolować rośliny, które są źródłem białka. Uprawa roślin wymagających użycia nawozu są ważne dla gospodarki. Jednak należy pamiętać o rekompensatach, jeżeli proponuje się ograniczenia ich upraw.

Dan Jorgensen Soja przeznaczona jest do karmienia zazwyczaj zwierząt, a nie ludzi. Stwarza to problemy m.in. związane z sektorem hodowlanym, który odpowiada za 50% emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że 40% lasów Amazonii zniknie, bo na tych terenach powstanie uprawa soi.

Komisja W przypadku hodowli roślin białkowych, areał zaczął gwałtownie wzrastać. W art. 68 rozporządzenia horyzontalnego jest zgoda na zwiększenie areału, jak również na import soi. Import śruty sojowej szacowany jest na ok.35 mln ton, Plony śruty sojowej to ok. 2, 3 tony na hektar. Problem białka ma duże znaczenie w Europie. Nie powinno się stosować odpadów zwierzęcych do karmienia przeżuwaczy. Ograniczanie białka tylko do jednego gatunku może spowodować zagrożenie dla zwierząt.

Csaba Sándor Tabajdi Trzeba zwrócić większą uwagę na zmiany kultury żywieniowej europejskich obywateli. Bezpieczeństwo żywnościowe obecnie jest zagrożone. Opóźnienie w realizacji polityki jest niepożądane. Ochrona środowiska w każdym aspekcie jest bardzo ważna, w tym także realizacja strategii Europa 2020. Inwestycje w rekultywację środowiska powinny być zwiększone. Warto przyspieszyć ich wdrożenie. Renegocjacja stawek przy dofinansowaniu trwa długo, związane jest to z biurokracją.

Komisja Nowe sprawozdanie jest bardziej strategiczne z uwzględnieniem działań dotyczących polityki spójności. Ponad 30% przyznanych środków przeznaczonych zostało na wprowadzenieekologicznych środków. Polityka spójności, to jeden z najmocniejszych programów na różnych szczeblach.