Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności bezpieczeństwo żywnościNowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności będą priorytetem prezydencji węgierskiej. Ważne dla konsumentów są informacje dotyczące produktów. Potrzebne są szczegółowe, rzetelne informacje dla konsumentów. W kwestii procesu produkcji żywności gdzie pojawiają się nowe technologie musimy ograniczyć do minimum niepewność i brak zaufania konsumentów do produktów spożywczych na rynku. Szczególnie chodzi o niepewność związaną z nowymi technologiami : klonowanie, nanotechnologie. Ważne jest wypracowanie rozwiązań ogólnoeuropejskich, które będą mówiły o ilościowym i jakościowym kształtowaniu informacji na opakowaniach. Projekt rozporządzenia jest istotny i będzie jednym z priorytetów prezydencji węgierskiej. W związku z nowymi oczekiwaniami konsumentów dojdzie do przekształcenia dyrektywy o sokach owocowych. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących rozróżnienia miedzy nektarem z koncentratu a sokiem owocowym. W przyszłości nie będzie można dodawać cukrów do soków owocowych. W sprawie nowych rodzajów żywności są pewne postępy jeśli chodzi o akty delegowane jak i akty wykonawcze . Nie ma postępów dotyczących przepisów o zwierzętach klonowanych i żywności produkowanej z mięsa ze zwierząt klonowanych. W kwestii informacji i etykietowania żywności, musi być obowiązek informacji o wartości odżywczej danego produktu. Będą także bardziej surowe przepisy regulujące zarówno czytelność tych informacji jak i informacje o alergenach w danym produkcie spożywczym.

Áder János: Produkty spożywcze, szczególnie z Państw Trzecich muszą sprostać tym samym wymogom bezpieczeństwa żywności co produkty europejskie. Potrzeba sankcji, kontroli, kar aby te środki nie trafiały do Europy. Europa nie może być wysypiskiem odpadów spożywczych dla reszty świata.

Tabajdi Csaba Sándor: Europejskie ustawodawstwo powinno gwarantować takie same normy dotyczące bezpieczeństwa żywności w UE jak i Państwach Trzecich. Dla środków importowanych często są one dozwolone a w Europie od dawna na liście zakazanych substancji. Musimy zmienić akty prawne.

Fazekas Sandor – Minister Rozwoju Obszarów Wiejskich z Węgier: Substancje pochodzące z państw trzecich mają zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, mimo iż są zabronione w Unii Europejskiej. Zgodnie z porozumieniem WTO nie można zabronić na taki transport jeśli produkty te nie mają negatywnych skutków ubocznych dla zdrowia konsumentów. Są wartości graniczne obowiązujące w wymiarze globalnym i te wartości muszą być wpisane do rozporządzenia Unii Europejskiej. Węgry zlikwidowały ryzyko niebezpieczeństwa związanego z produkcją aluminium poprzez zastosowanie produkcji suchej, która na końcu łańcucha produkcji nie tworzy niebezpiecznego szlamu. Wprowadzono zmiany prawne i technologiczne w wytwarzaniu aluminium. W kwestii klonowania jest wiele kontrowersji. Nie należy wprowadzać artykułów spożywczych będących efektem klonowania. Istotne jest osiągnięcie stosownego porozumienie. Należy negocjować w tej kwestii. Musimy zachować naszą wielotowarową gospodarkę rolną także na przyszłość.